du học Singapore
0

Danh sách các trường Singapore có EduTrust 2012

EDUTRUST là chứng nhận tự nguyện được đưa ra bởi Hội đồng Giáo dục tư nhân dành cho những Tổ chức giáo dục tư thục tại Singapore có đủ điều kiện tuyển sinh và giảng dạy cho học sinh quốc tế.

Chứng nhận EDUTRUST này được cấp như là một phương tiện cho những tổ chức giáo dục tư làm tốt hơn để tạo khác biệt cho bản thân bằng cách đạt được những tiêu chuẩn cao hơn trong các lĩnh vực quan trọng của quản lý và những quy định về các dịch vụ giáo dục.

Edutrust Singapore

 Nhằm tạo điều kiện cho các bạn học sinh – sinh viên có một cái nhìn tổng quan về các trường học tại Singapore, cũng như giúp các bạn xác định được hướng đi đúng đắn cho chính mình. Công ty tư vấn du học VINAHURE xin được phép liệt kê danh sách các trường Singapore có EduTrust năm 2012 :

1. Các trường đạt EduTrust (4 năm)

Giải thưởng này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân đạt được thỏa đáng sự thể hiện đáng khen ngợi trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng.

1. ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE

2. AEC COLLEGE

3. AIR TRANSPORT TRAINING COLLEGE

4. ASCENSIA ACADEMY

5. ASIAN INTERNATIONAL COLLEGE

6. AT-SUNRICE GLOBALCHEF ACADEMY

7. AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

8. BRITISH COUNCIL (SINGAPORE)

9. CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL

10. CHARTERED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

11. CURTIN EDUCATION CENTRE

12. DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

13. EAST ASIA INSTITUTE OF MANAGEMENT

14. ERC INSTITUTE

15. FIRST MEDIA DESIGN SCHOOL

16. FTMSGLOBAL ACADEMY

17. INFORMATICS ACADEMY

18. JAMES COOK AUSTRALIA INSTITUTE OF HIGHER LEARNING

19. KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY

20. KAPLAN LEARNING INSTITUTE

21. KLC SCHOOL OF EDUCATION

22. LASALLE COLLEGE OF THE ARTS

23. LITHAN HALL ACADEMY

24. MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE OF SINGAPORE

25. MARKETING INSTITUTE OF SINGAPORE TRAINING CENTRE

26. MDIS COLLEGE

27. NANYANG ACADEMY OF FINE ARTS

28. NANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT

29. ORITA SINCLAIR SCHOOL OF DESIGN, NEW MEDIA AND THE ARTS

30. PARKWAY COLLEGE OF NURSING AND ALLIED HEALTH

31. PSB ACADEMY

32. RAFFLES COLLEGE OF HIGHER EDUCATION

33. SAA GLOBAL EDUCATION CENTRE

34. SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL

35. SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT

36. SINGAPORE INSTITUTE OF MATERIALS MANAGEMENT

37. SMA INSTITUTE OF HIGHER LEARNING

38. ST FRANCIS METHODIST SCHOOL

39. STAMFORD AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL

40. STANSFIELD COLLEGE

41. TMC ACADEMY

42. TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE OF SINGAPORE

43. YMCA EDUCATION CENTRE

2. Các trường đạt EduTrust Provisional (1 năm)

 Giải thưởng này dành cho những trường đạt được mức tối thiểu sự hiệu quả trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng. Để được chấp nhận giải thưởng, các tổ chức nhận thức sự cần thiết phải cải thiện trong thực tiễn quản lý hiện tại và trong các quy định về dịch vụ, và phấn đấu để đạt được điều này.

 1. 3DSENSE MEDIA SCHOOL

 2. ADVENT LINKS-SAUC EDUCATION CENTRE

 3. AESTHETICS INTERNATIONAL ACADEMY

 4. ALLSPICE CULINARY ARTS EDUCATION CENTER

 5. AMERICAN CENTER FOR EDUCATION

 6. AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL

 7. ASCEND EDUCATION CENTRE

 8. AUSTON INSTITUTE OF MANAGEMENT

 9. BARCLYNE COLLEGE INTERNATIONAL

 10. BEACON INTERNATIONAL COLLEGE

 11. BIRMINGHAM ACADEMY

 12. BMC INTERNATIONAL COLLEGE

 13. BOSTON BUSINESS SCHOOL

 14. BRADFORD-REX COLLEGE OF HOSPITALITY & MANAGEMENT

 15. BRISTOL BUSINESS SCHOOL

 16. CITY COLLEGE

 17. COLEMAN COLLEGE

 18. CSM ACADEMY INTERNATIONAL

 19. EF INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOLS

 20. ELECTRONICS INDUSTRIES TRAINING CENTRE

 21. FIS INSTITUTE

 22. FZD SCHOOL OF DESIGN

 23. GENETIC COMPUTER SCHOOL

 24. GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL

 25. HANBRIDGE SCHOOL

 26. HMI INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES

 27. ICAS TRAINING AND EDUCATION COLLEGE (ICASTEC)

 28. IDY ACADEMY

 29. INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES

 30. INSWORLD INSTITUTE

 31. INTERCULTURAL THEATRE INSTITUTE

 32. ISS INTERNATIONAL SCHOOL

 33. JE EDUCATIONAL COLLEGE

 34. KIMAGE HAIRDRESSING SCHOOL

 35. LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE

 36. MAGES INSTITUTE OF EXCELLENCE

 37. MELIOR INTERNATIONAL COLLEGE

 38. MIRROR D’ INTERNATIONAL HAIR AND BEAUTY TRAINING CENTRE

 39. MMI ACADEMY

 40. NEXUS INTERNATIONAL SCHOOL

 41. NPS INTERNATIONAL SCHOOL

 42. NYU LANGUAGE SCHOOL

 43. OSAC INTERNATIONAL COLLEGE

 44. PORTMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 45. SAE INSTITUTE

 46. SAN YU ADVENTIST SCHOOL

 47. SCHOOL D’HOSPITALITY

 48. SCI TECHNOLOGY INSTITUTE

 49. SHATEC INSTITUTES

 50. SHRM COLLEGE

 51. SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

 52. SINGAPORE RAFFLES MUSIC COLLEGE

 53. SMART LEARNERS EDUCATION CENTRE

 54. SMARTLAB EDUCATION PRIVATE SCHOOL

 55. SMARTTEAM SCHOOL OF MANAGEMENT

 56. SPATEC ACADEMY

 57. SPRING COLLEGE INTERNATIONAL

 58. SSTC SCHOOL FOR FURTHER EDUCATION

 59. STALFORD ACADEMY

 60. STAMFORD RAFFLES COLLEGE

 61. STEI INSTITUTE

 62. STERLING CAMPUS

 63. TEC INTERNATIONAL COLLEGE

 64. TEG INTERNATIONAL COLLEGE

 65. THE YOUNG PRODIGY LANGUAGE SCHOOL

 66. TMIS BUSINESS SCHOOL

 67. TRENT GLOBAL COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

 68. UNITEDWORLD SCHOOL OF BUSINESS

 69. UPTREND COLLEGE

 70. ZESPRION LANGUAGE CENTRE

 71. ZHICHENG PRIVATE SCHOOL

276X603-SINGAPORE