THÔNG TIN HỌC BỔNG

HỘI THẢO DU HỌC

TIN VISA


[12.08.2016] – VINAHURE chúc mừng em Lê Ngọc Anh đã nhận được thư mời nhập học trường JCU.

[22.08.2016] – VINAHURE xin chúc mừng bạn Trần Phương Linh đã có thư mời nhập học du học trường NIM

[28.08.2016] – VINAHURE chúc mừng bạn Nguyễn Hồng Hải đã suất sắc nhận được thư mời nhập học du học trường NIM

[03.09.2016] – VINAHURE xin chúc mừng em Phó Hà Tuệ Tâm đã nhận được thư mời nhập học trường JCU

[08.09.2016] – VINAHURE xin chúc mừng bạn Nguyễn Phương Thảo đã nhận được thư mời nhập học trường Kaplan

[23.12.2016] – VINAHURE chúc mừng bạn Đào Thu Trang đã nhận thư mời nhập học du học trường Kaplan

[30.12.2016] – VINAHURE chúc mừng bạn Lê Việt Hà đã nhận được thư mời nhập học trường JCU

[08.01.2016] – VINAHURE chúc mừng bạn Nguyễn Hồng Hạnh đã nhận thư mời nhập học trường đại học JCU

[04.03.2016] – Vinahure chúc mừng bạn Nguyễn Thu Hằng đã nhận được thư mời nhập học du học trường JCU

[05.03.2016] – VINAHURE chúc mừng bạn Nguyễn Hải Đăng đã nhận được thư mời nhập học du học trường NIM

[10.04.2015] – Vinahure chúc mừng em Lê Thu Trang đã nhận được thư mời nhập học trường Kaplan


[15.05.2015] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Bích Ngọc đã nhận được thư mời nhập học trường JCU


[18.06.2015] – Vinahure chúc mừng em Lê Thị Phụng đã nhận được thư mời nhập học trường JCU


[20.07.2015] – Vinahure chúc mừng em Vòng Nhộc Phấn đã nhận được thư mời trường JCU


[20.07.2015] – Vinahure chúc mừng em Võ Hải Anh đã nhận được thư mời trường JCU


[20.07.2015] – Vinahure chúc mừng em Phạm Thị Hoàng Mai đã nhận được thư mời trường BHMS


[20.07.2015] – Vinahure chúc mừng em Phạm Thị Minh Lý đã nhận được thư mời trường Kaplan


[20.07.2015] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Văn Hùng đã nhận được thư mời trường Kaplan


[17/07/2015] – Vinahure chúc mừng em Trương Minh Tuấn đã nhận được thư mời nhập học trường Kaplan


[25/07/2015] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Công Vinh nhận được thư mời nhập học trường JCU


[28/07/2016] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Thị Hồng Vân nhận được thư mời nhập học trường JCU


[01/08/2016] – Vinahure chúc mừng bạn Bùi Thành Công nhận được thư mời nhập học trường JCU


[01/08/2016] – Vinahure chúc mừng bạn Phạm Văn Quyết nhận được thư mời nhập học trường Nim


[10/10/2016] Vinahure chúc mừng bạn Đinh Thị Ly nhận được thư mời nhập học trường Nim

TIN TỨC SỰ KIỆN