THÔNG TIN HỌC BỔNG

HỘI THẢO DU HỌC


[22.07.2018] – VINAHURE chúc mừng em Lê Ngọc Anh đã nhận được thư mời nhập học trường JCU.

[20.07.2018] – VINAHURE xin chúc mừng bạn Trần Phương Linh đã có thư mời nhập học du học trường NIM

[18.07.2018] – VINAHURE chúc mừng bạn Nguyễn Hồng Hải đã suất sắc nhận được thư mời nhập học du học trường NIM

[10.07.2018] – VINAHURE xin chúc mừng em Phó Hà Tuệ Tâm đã nhận được thư mời nhập học trường JCU

[08.07.2018] – VINAHURE xin chúc mừng bạn Nguyễn Phương Thảo đã nhận được thư mời nhập học trường Kaplan

[23.06.2018] – VINAHURE chúc mừng bạn Đào Thu Trang đã nhận thư mời nhập học du học trường Kaplan

[30.06.2018] – VINAHURE chúc mừng bạn Lê Việt Hà đã nhận được thư mời nhập học trường JCU

[08.06.2018] – VINAHURE chúc mừng bạn Nguyễn Hồng Hạnh đã nhận thư mời nhập học trường đại học JCU

[04.06.2018] – Vinahure chúc mừng bạn Nguyễn Thu Hằng đã nhận được thư mời nhập học du học trường JCU

[15.05.2018] – VINAHURE chúc mừng bạn Nguyễn Hải Đăng đã nhận được thư mời nhập học du học trường NIM

[10.05.2018] – Vinahure chúc mừng em Lê Thu Trang đã nhận được thư mời nhập học trường Kaplan

[15.04.2018] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Bích Ngọc đã nhận được thư mời nhập học trường JCU

[08.04.2018] – Vinahure chúc mừng em Lê Thị Phụng đã nhận được thư mời nhập học trường JCU

[20.03.2018] – Vinahure chúc mừng em Vòng Nhộc Phấn đã nhận được thư mời trường JCU

[20.03.2018] – Vinahure chúc mừng em Võ Hải Anh đã nhận được thư mời trường JCU

[05.03.2018] – Vinahure chúc mừng em Phạm Thị Hoàng Mai đã nhận được thư mời trường BHMS

[20.02.2018] – Vinahure chúc mừng em Phạm Thị Minh Lý đã nhận được thư mời trường Kaplan

[17.02.2018] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Văn Hùng đã nhận được thư mời trường Kaplan

[10.02.2018] – Vinahure chúc mừng em Trương Minh Tuấn đã nhận được thư mời nhập học trường Kaplan

[02.02.2018] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Công Vinh nhận được thư mời nhập học trường JCU

[12.01.2018] – Vinahure chúc mừng em Nguyễn Thị Hồng Vân nhận được thư mời nhập học trường JCU

[01.01.2018] – Vinahure chúc mừng bạn Bùi Thành Công nhận được thư mời nhập học trường JCU

[20.12.2017] – Vinahure chúc mừng bạn Phạm Văn Quyết nhận được thư mời nhập học trường Nim

[15.12.2017] Vinahure chúc mừng bạn Đinh Thị Ly nhận được thư mời nhập học trường Nim

TIN TỨC SỰ KIỆN