Cử nhân

  "Chương trình học của Singapore được xây dựng trên nền tảng kiến thức cơ bản rộng và vững chắc nhằm giúp cho Du học sinh phát triển được khả năng sáng tạo bản thân, đồng thời trang bị những nền móng đầu tiên xây dựng ước mơ cho công việc tương lai sau khi tốt nghiệp. Các ứng dụng của ngành công nghệ thông tin tại Singapore được sử dụng hầu hết trong trường học cũng như nơi ở nhằm phát triển khả năng giao tiếp cũng như học tập một cách toàn diện.Các khoá học tiếng Anh tại Singapore giúp học sinh nâng cao khả năng nghe giảng và viết bài cũng như nhận biết xã hội, làm tiền đề để học sinh vững bước trong việc tiếp tục theo học các khóa học chính khóa.Đây là cơ hội giúp sinh viên quốc tế tìm hiểu đất nước, con người và nền giáo dục Singapore trước khi quyết định học tập dài hạn tại Singapore."  

Page 1 of 7 1 2 7